Raksti decembris, 2011

Šodien notika sēde ilgi gaidītā sēde par grozījumiem makšķerēšanas noteikumos. Sēdes darba kārtība bija apstiprināta jau iepriekš un pieejama iepriekšējā rakstā.

Piedalījās: ZMZD pārstāvji, BIOR, VARAM, JUIP, LMA(Birkovs), MOSP. Neieradās LMSF un zemūdens mednieki.

Darba grupa pieņēma lēmumus par izsludināto grozījumu sarakstu:

1)      atbalstīja 11.2. jauno redakciju. atbalstīt punkta 12.3. izslēgšanu no MN.

2)      15. Punktu atstāja bez virzības, jo zemūdens medību pārstāvji nebija ieradušies. Gan MOSP, gan LMA  nepiekrīt, ka jautājumu vajag atlikt, taču Derkača kungs uzstāja, ka darba grupa nevar lemt par kāda interesēm, ja nav klāt lēmuma subjekts.

3)      Atbalstīja lomu palielināšanu jūrā uz 10 kg plekstēm un mencām.

4)      Atbalstīja 26.1. jauno redakciju ar izmaiņām, proti, makšķerēšanas rīkiem būs jābūt iepakojumā(tubusi, kaste utt)

Read the rest of this entry »

Zemāk pievienoju ZMZD atsūtīto darba sarakstu.

MOSP papildus dienaskārtībā lūdz iekļaut 1. pielikuma atjaunošanu.

Vēstules teksts.

Pamatojoties uz makskernieku un makskemieku sabiedrisko organizaciju
izteiktiem ierosinajumiem, lai apspriestu iespejamos uzlabojumus un izmainas,
kas butu nepieciesamas makskeresanu regulejosos noteikumos, Zemkopibas
ministrija pec attieclgas izvertesanas ir sagatavojusi priekslikumus iespejamam
izmainam Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1498
,,Makskeresanas noteikumi”, kuri butu talak apspriezami ar makskeresanas
jautajumos ieinteresetajam pusem.
Nemot vera augstak mineto, ZemkopTbas ministrija aicina Jus piedallties
sanaksme, kura tiks parrunati minetie priekslikumi izmainam Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1498 ,,Makskeresanas noteikumi”, kas
notiks 2011.gada 13.decembrl plkst. 10.00 ZemkopTbas ministrija,
Zivsaimnieclbas departamenta, Republikas laukuma 2, 1419.kabineta.
Pielikuma:
Priekslikumi iespejamo grozljumu apspriesanai Ministru kabineta 2009.gada
22.decembra noteikumos Nr.1498 ,,Makskeresanas noteikumi” uz 2 lapam.

Priekslikumi iespejamo grozljumu apspriesanai Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1498 ,,Makskeresanas
noteikumi”
Esosa redakcija:
11. Vienlaikus atlauts izmantot ne vairak ka:
11.2. cetrus makskeresanas rlkus juras udenos, ja kopejais aku skaits neparsniedz
astonus akus un katram rlkam ir ne vairak ka cetri jebkura veida aki. Vairakzuburu aki
uzskata par vienu aki.
Jauna redakcija:
11.2. trls makskeresanas rikus juras udenos, ja kopejais aku skaits neparsniedz
astonus akus un katram rikam ir ne vairak ka cetri jebkura veida aki. Vairakzuburu aki
uzskata par vienu aki.
Jautajums diskusijai: Vai nepieciesams limitet aku skaitu vienam rlkam?
Esosa redakcija:
12. Ja lieto makskeresanas rlkus, nav atlauts izmantot:
12.3. maksllgo esmu, kas abos galos aprlkota ar nekustlgiem akiem un ar vel vienu
aki (vai bez aka) vidu starp tiem, ja makskere upes ledus perioda;
Jautajums diskusijai: Vai iespejams so punktu izslegt no noteikumiem? Svarlgi
uzklauslt argumentus – par vai pret.
Esosa redakcija:
15. Lietojot zemudens medlbu rlkus, ievero sadas praslbas:
Papildinat ar:
15.7. Zemudens medlbu rlkus aizliegts izmantot diennakts tumsaja laika
Jautajums diskusijai: Zemudens mednieka bojas redzamlbas iespeja diennakts
tumsaja laika.
Esosa redakcija:
18. Viena makskeresanas reize vienam makskerniekam loma atlauts uzglabat un
paturet:
18.1. akmenplekstes, varavlksnes foreles, lldakas, linus, mencas, sapalus, vedzeles,
vimbas, zandartus, zusus – piecus no katras sugas;
Jauna redakcija:
18.1. akmenplekstes, varavlksnes foreles, lldakas, linus, mencas, sapalus, vedzeles,
vimbas, zandartus, zusus – piecus no katras sugas;
Esosa redakcija:
18.5. asarus, kas nokerti ieksejos udenos, un plekstes, kas nokertas juras udenos, –
piecus kilogramus no katras sugas;
Jauna redakcija:
18.5. asarus, kas nokerti ieksejos udenos, un plckstcs, kus nokcrtas juras udenos, –
piecus kilogramus no katras sugas;
Esosa redakcija:
18.6. asarus, kas nokerti juras udenos, un salakas, kas nokertas juras udenos un
ieksejos udenos, – 10 kilogramu no katras sugas;
Jauna redakcija:
18.6. asarus, mencas, plekstes – kas nokertas juras udenos, un salakas, kas nokertas
juras udenos un ieksejos udenos – desmit kilogramus no katras sugas;
Esosa redakcija:
22. Aizliegts iegut:
Jautajums diskusijai: Vai akmenplekstem pavasarl vajadzetu noteikt makskeresanas
aizliegumu?
Esosa redakcija:
26. Aizliegts atrasties udenstilpes vai to tiesa tuvuma:
26.1. ar zivju un vezu ieguves rlkiem, ja to lietosana attieclgaja laika un vieta nav
atlauta;
Jauna redakcija:
26.1. ar zivju un vezu ieguves rlkiem, ja to lietosana attieclgaja laika un vieta nav
atlauta, iznemot parvietosanos ar laivu Daugava lejpus Rigas HES uz un no juras
piekrastes ar kada no minetajiem udeniem lietosanai atjautiem rlkiem, nodrosinot, ka
parvietojoties ar laivu attiecigo riku lietosanas aizlieguma vieta tie laiva tiek novietoti
un uzglabati stavokli, kas m]auj ar tiem uzreiz uzsakt un veikt makskeresanu.
Jautajums diskusijai: Vai un ka varetu aprakstlt kada stavoklT vajadzetu atrasties
makskeresanas rlkiem parbrauciena laika, lai sada norma but kontrolejama

Paredzamie dalībnieki:

Biednbai ,,Latvijas Makskernieku asociacija”
Lacplesa iela 23-17, Riga, LV-1011
Biednbai ,,Latvijas Maksk;eresanas sporta federacija”
Varves iela 8, Riga, LV-1067
Biednbai ,,Maksk;ernieku organizaciju sadarblbas padome”
Gobu iela 8, Balozi, Kekavas novads, LV-2128
Biednbai ,,Latvijas Zemudens sporta federacija”
A.Biezina iela 6-24, Riga, LV-1029
Biedribai ,,Latvijas Zemudens medlbu klubs”
Eksporta iela 18/75, Riga, LV-1045

Read the rest of this entry »

Ķer bet ievēro!
MOSP valdes locekļi
MĀRTIŅŠ BALODIS Jautāt | Atbildes
ANDRIS GRĪNBERGS Jautāt | Atbildes
MĀRIS OLTE
Jautāt | Atbildes
MIERVALDIS BĒRZIŅŠ
Jautāt | Atbildes
OJĀRS BEĶERIS Jautāt | Atbildes
Kalendārs
decembris 2011
M T W T F S S
« Nov   Jan »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031