Jūsu priekšā ir MOSP organizētais, Zivju fonda finansētais Makšķerēšanas noteikumu apskats.
To izveidojām galvenokārt tāpēc, ka 2015. gada diskusijās par noteikumiem neizdevās panākt to vienkāršošanu. Ja apkopo, kādas noteikumu prasības attiecas uz konkrētām zivīm, iegaumējamo lietu nav nemaz tik daudz!
Lasiet un vērtējiet, bet ja jums ir ieteikumi Makškerēšanas noteikumiem nākotnē, sūtiet tos uz e-pastu: mosp@inbox.lv

Ja MOSP lapas tehniskās iespējas traucē salasīt tekstu, droši pārkopējiet PDF dokumentu savā datorā!

Ērtības labad izcelsim PDF dokumentā minētās saites (dokumentā nedarbojas):
Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartes iegāde internetā – makskeresanaskarte.lv
Pilns jauno noteikumu teksts ar pielikumiem atrodams šeit – likumi.lv

Ūdeņu piederība (publiski vai privāti) – likumi.lv
Rezervātu un dabas liegumu saraksts ar tālākām saitēm uz to noteikumiem – daba.gov.lv

Licencētās makšķerēšanas vietas Latvijā – zm.gov.lv

Vēžu cienītāju klubiņš internetā – parcopi.lv

Ziņošana par maluzvejniecību – videssos.lv

Tālāk šajā logā uz leju atrodas apskata tulkojums angļu un krievu valodā.

We offer you a guide into Regulations of fishing, crayfish catching and underwater hunting in Latvia.
If it’s complicated to read the documents on a screen, download PDF on your computer.
Attention! Links mentioned in the document are not active, try them here:
A Fishing card is needed for everyone aged from 16 to 65, buy it on internet: makskeresanaskarte.lv

Full text of Rules (in Latvian) – likumi.lv
To check a name of a lake or a river in the list of public or private waters – likumi.lv

To see a list of nature reserves and restricted areas – daba.gov.lv
In some places you should buy additional licence to catch a fish or crayfish – zm.gov.lv
The most active local internet forum on crayfishing – parcopi.lv
Download an app on your smartphone to inform authorities about illegal nets and poaching in Latvia – videssos.lv
Comments and advices to improve this brochure m.o.s.p@inbox.lv

Мы предлагаем руководство для рыбаков, ловцов раков и подводных охотников в Латвии. Это поможет вам лучше ориентироваться в правилах.
Если PDF документ трудно прочесть на экране, сохраните его на свой компьютер.

Здесь наиболее важные ссылки в интернете:

Карту рыбалки, ловли раков и подводной охоты можно приобрести в интернете: makskeresanaskarte.lv

Официальные правила (полный текст на латышском) – likumi.lv
Вы можете проверить, является ли озеро (или река) публичным или частным – likumi.lv

Список природных заповедников – daba.gov.lv

Список лицензированных мест рыбалки и ловли раков – zm.gov.lv
Активный форум для ловцов раков – parcopi.lv
Загрузить программу в смартфон чтобы информировать о найденных сетях и других нарушений – videssos.lv
Рекомендации по улучшению информации – m.o.s.p@inbox.lv