Biedrība „Makšķernieku organizāciju sadarbības padome”
reģistrācijas numurs: 50008179671
adrese: Gobu iela 8, Baloži, Ķekavas novads,
LV-2128

Valdes priekšsēdētājs
Mārtiņš Balodis

AS DNB Banka
LV56 RIKO 0002 0133 1189 1