08.08.2013. parakstījām  līgumu ar „Sabiedrības Integrācijas fondu” par biedrības “Makšķerēšanas Organizāciju Sadarbības padome”(MOSP) projekta „Mums rūp!”  (līguma identifikācijas Nr.: 2012.EEZ/DAP/MIC/048/3/L/055 )finansiālu atbalstu.

Projekta ietvaros ir plānots realizēt sekojošas aktivitātes:

  1. Izpratnes veidošana par pilsonisko līdzdalību, tai skaitā MOSP mājas lapas pārveide un aktualizācija, zinātniskās publikācijas par makšķerniekiem noderīgām tēmām sabiedrības izpratnes veidošanai
  2. MOSP biedru pārvaldības, līdzdalības un iedzīvotāju grupu interešu aizstāvības modeļu stiprināšana;
  3. MOSP līdzdalība rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesos;
  4. Izpratnes veidošana par pilsonisko līdzdalību un jaunu biedru piesaiste;
  5. MOSP biedru kapacitātes paaugstināšana;
  6. Informācijas publicitātes pasākumi par projekta ieviešanu;

Projekta norises laiks plānots līdz 2015. Gada 31.decembrim.

Projekta vadītājs M. Balodis, mob/tel 29415814, e-pasts: m.o.s.p(at)inbox.lv

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

08/08/2013 . MOSP signed a contract with the “Society Integration Fund ” for the society ” Fishing Organizations Cooperation Council ” ( MOSP ) Project ” We Care ” ( Contract identification no. : 2012.EEZ/DAP/MIC/048/3/L/055 ) for financial support.

The project is planned to carry out the following activities :

Raising awareness of citizenship , including the MOSP website conversion and updating of scientific publications on topics useful for anglers to raising public awareness
MOSP membership management , participation and advocacy groups model building ;
MOSP participation in policy-making and decision-making processes;
Raising awareness of civic participation and attraction of new members ;
MOSP members capacity increasing;
Information publicity measures for the implementation of the project ;

Duration of the Project is planned by 2015. December 31 .

Project Manager M. Balodis , Mobile / Phone 29415814 , e- mail: mosp (at) inbox.lv

The project is financially supported by Iceland, Liechtenstein and Norway .