Pieteikuma forma

Grūti noticēt, ka arī trešais projekta “Mums rūp!” gads tuvojas noslēgumam. Pienācis laiks atskatīties – kā mums gājis – un piedalīties dinamiskā pasākumā – spiningošanas pasākumā “MOSP Makšķernieku Sadarbības Kauss 2015”.

Par sacensībām un to ietvaros notiekošo bezmaksas semināru – sekos papildus informācija, dalībnieku saraksti, balvas, plakāti, savu dalību kausā apstiprinājis Latvijas čempions spiningošanā no laivām – Vitālijs Karpenkovs un citi spiningošanas meistari. Lai nu kā – šobrīd publicējam sacensību nolikumu:

MOSP Makšķernieku Sadarbības Kauss 2015

NOLIKUMS

1.Sacensību mērķis.

Popularizēt un attīstīt makšķerēšanas sportu, informēt Latvijas makšķerniekus par to iespējām sabiedrisko darbu sfērā un sniegt noderīgu informāciju sacensību dalībniekiem, saliedēt Latvijas makšķerniekus.

 1. Laiks un vieta.

Sacensības notiek 2015. gada 24. un 25. oktobrī, Vallē, privātā ūdenstilpnē ar privātiem zivju resursiem. Precīzāka informācija par sacensību vietu:

http://www.makskerniekuparadize.lv/karte

 1. Sacensību dalībnieki.

Maksimālais dalībnieku skaits ir noteikts 60 dalībnieku. Sacensības notiek individuālā ieskaitē.

 1. Dalības maksa.

Dalības maksa noteikta 40 EUR apmērā. Dalības maksa ietver makšķerēšanas atļauju abām sacensību dienām, nakšņošanas izmaksas un gultas vietu katram dalībniekam labiekārtotā mājiņā ar ērtībām, ēdināšana abas dienas un zivju zupa otrās dienas sacensību noslēgumā. Samaksāto dalības maksu organizators atgriež dalībniekam tikai tajā gadījumā, ja sacensības tiek atceltas organizatora vainas dēļ vai dalībnieka pieteikums tiek noraidīts ar sacensību rīkotāja lēmumu.

 1. Dalībnieku reģistrācija.

Dalībnieku pieteikuma reģistrācijas priekšnoteikums ir aizpildīts, izdrukāts, parakstīts pieteikums uz e-pastu: m.o.s.p@inbox.lv un apmaksāta dalības maksa uz kontu: LV51RIKO0002013124189, saņēmējs – Biedrība “MB Carp collection Latvia”, maksājuma mērķis – par dalību “MOSP Makšķernieku Sadarbības Kauss 2015 “, “Vārds, Uzvārds”

Dalībnieka pieteikumu sacensībās akceptē tikai pēc šo priekšnoteikumu izpildes. Reģistrācija notiek pēc pirmās rokas principa. Dalībnieku saraksts tiks aktualizēts reizi nedēļā, MOSP mājās lapā, sadaļā “MOSP kauss 2015”.

Līdz 2015. gada 5. oktobrim reģistrācijas priekšrocība ir makšķernieku biedrībām ar pieteikumiem pēc saraksta, individuālo makšķernieku pieteikumi tiek reģistrēti kā papildus dalībnieki. Ar šo informējam, ka priekšroka būs MOSP biedriem un citiem organizētajiem makšķerniekiem, bet šī priekšroka darbojas tikai līdz 5. oktobrim.

Lai laicīgi plānotu dalībnieku izmitināšanu un nodrošinātu dalībniekiem maksimāli komfortablus istabas biedrus – lūdzam pieteikumos informēt, ja vēlaties izmantot kopīgas istabas. Priekšroka agrākiem pieteikumiem.

Dalībnieku reģistrācijas pabeigšana un dalības numura saņemšana sacensībām notiks 24.oktobrī no plkst. 6.00 līdz 8.00, pie ūdenstilpnes Makšķernieku Paradīzē, Vallē, sekojiet norādēm. Dalībniekiem jāierodas ar aizpildītu un parakstītu dalības pieteikumu dalības numura saņemšanai.

 1. Sacensību norise.

6.00 – 8.00 Dalībnieku reģistrācijas pabeigšana, numuru izsniegšana, brokastis, kafija.

8.00 dalībnieku reģistrācijas beigas.

8.15 – Dalībnieku parāde, kolektīvais foto un starta zonu izloze.

8.30 – Dalībnieku un tiesnešu došanās uz starta zonām, sagatavošanās startam

9.00 – sacensību 1. dienas starts. Starts un zonu maiņa notiks pēc vienota signāla.

14.00 – sacensību 1. dienas finišs. Sapulcēšanās uz pusdienām, pusdienas no 15.30 līdz 16.15.

16.15 – 1. dienas rezultātu izziņošana.

16.30 – 20.30 MOSP projekta “Mums rūp!” noslēguma seminārs. Vakariņu galds.

20.30 – Diskusijas par makšķernieku sadarbības tēmām.

 1. diena.

7.00 brokastis

7.45 Dalībniekiem jābūt gataviem tajās pašās zonā, kurās startēja 1. dienā.

8.00 sacensību starts,

14.00 sacensību finišs.

14.30 rezultātu izziņošana. Zivju zupa J

15.00 apbalvošana un dalībnieku loterija.

 1. Sacensību noteikumi.

Sacensības notiek spiningošanas disciplīnā atbilstoši sacensību rīkotāja noteikumiem, par pamatu izmantojot Makšķerēšanas noteikumus.

Papildus noteikumi – Katrs sacensību dalībnieks vienlaicīgi drīkst lietot tikai vienu makšķerēšanas rīku aprīkotu ar vienu mākslīgo ēsmu, maksimālais āķu skaits – 2 āķi(ja vien māneklim rūpnieciski nav paredzēti 3 āķi, uzrauga tiesnesis). Ja dalībnieks noķer vairākas zivis vienlaicīgi, vienā metienā, tad mērīta ieskaitei tiek īsākā zivs no noķertajām. Maksimālais aprīkoto spiningu skaits, kurus dalībnieks drīkst lietot vienas sacensību dienas laikā ir 3 spininga kāti. Par inventāra drošību sacensību laikā atbild sacensību dalībnieks.

Katram sacensību dalībniekam pašam ir jānodrošinās ar uztveramo tīkliņu zivju izcelšanai no ūdens. Gafa un “lipgripu” izmantošana aizliegta. Visas zivis ir saudzīgi jāatbrīvo no āķa, jānomēra un jāatlaiž(izņemot jebkura izmēra līdakas un samus).

Sacensību protokolā tiesnesis ieraksta zivs sugu, noķeršanas laiku un garumu pilnos centimetros, par katru zivi izsniedzot dalībniekam apliecinājumu. Mērierīces zivju mērīšanai nodrošina sacensību organizators. Dalībnieka rezultātu veido 5 garāko zivju garumu kvadrātu summa. Sacensību rezultātā tiks ieskaitītas tiks visas plēsīgās zivis(Sams, Līdaka, Asaris, zandarts), arī tās, kuras nav sasniegušas Makšķerēšanas Noteikumos noteikto minimālo izmēru.

Dalībniekiem jāņem vērā ūdenstilpnes specifika, proti, ka ūdenstilpnē dzīvo daudz lielu karpu. Šai sakarā tiesneši pievērsīs uzmanību sakarā ar zivju aizciršanas gadījumiem.

Aizcirstās zivis netiks ieskaitītas(ja vien āķis nav ieķēries zivs galvas rajonā tādā veidā, kas nerada šaubas par aizciršanas paņēmiena neizmantošanu, zivs ieskaitīšanu izlemj tiesnesis). Šī iemesla pēc organizatori lūdz dalībniekus izvairīties no tādu rīku un spiningošanas paņēmienu lietošanas, kuri ir ar augstu aizciršanas efektivitāti, piem. džerki.

Aizliegts atlaist visas sacensībās noķertās līdakas un samus bez skaita un izmēra ierobežojuma(šīs zivis drīkst paturēt lomos prom vešanai), pārējās zivis atlaiž nekavējoties pēc nomērīšanas.

Sacensības notiek 2 dienās, 6 tūrēs, katra no tūrēm būs vienu stundu un trīsdesmit minūtes gara. Ūdenstilpne būs sadalīta 3 zonās. Sacensību dalībnieki mainīs zonu katrā tūrē. Starp tūrēm būs 10 min. pārtraukumi zonu maiņai. Zonu maiņu vadīs zonu tiesneši pēc kopīga signāla. Zonas būs sadalītas sektoros, sektoru skaits pārsniegs dalībnieku skaitu zonā, sektoru izvēles izloze notiks 5 min. pirms zonu maiņas laika. Ieiešana zonā būs pēc tiesnešu signāla izlozētajā kārtībā. Tūres laikā drīkst mainīt sektorus vienas zonas ietvaros, bet vienā sektorā vienlaicīgi drīkst spiningot ne vairāk kā viens sacensību dalībnieks. Spiningojot aizliegts mest mānekli blakus sektorā. Gadījumā, ja pieķērusies zivs iet blakus sektorā, tad dalībniekiem jāizturas savstarpēji izpalīdzīgi un iespēju robežās jāpalīdz izvadīt un uztvert zivi, šādas zivis ieskaita rezultātā.

Ūdenī iebrist aizliegts. Aizliegts uzkāpt uz slūžu konstrukcijām, spiningot atļauts tikai no krasta.

Par pirmo noteikumu pārkāpumu dalībnieks saņem dzelteno kartiņu. Par otro pārkāpumu tiesnesis aptur dalībnieka startu tūrē. Trešā pārkāpuma gadījumā dalībnieks tiks izslēgts no sacensībām.

 1. Apbalvošana.

Sacensību organizatori apbalvos pirmās trīs vietas individuālā vērtējumā summējot divās dienās iegūto punktu summas.

Mantiskās balvas nodrošina SIA “GOLD FISHING” , SIA “Normark”, SIA “Ezregailis”(eholotes.lv) un biedrība “Makšķernieku organizāciju sadarbības padome”. Uzvarētāji tiks apbalvoti lielākā asara, līdakas, zandarta un sama nominācijās kā arī individuālā vērtējumā pirmo 3 vietu ieguvēji.

Starp visiem finišējušiem sacensību dalībniekiem tiks izlozētas vērtīgas balvas no sacensību sponsoriem un atbalstītājiem. Balvas varēs apskatīt sacensību dienā.

Organizatori ar speciālo balvu apbalvos arī spēcīgāko makšķernieku biedrību, kuras rezultātu veidos 3 labāko startējušo biedru kopējo punktu summa. Vērtētas tiks arī tās biedrības, kurās būs mazāks startējušo skaits.

 1. Drošība un atbildība.

Katrs dalībnieks piesakoties dalībai “MOSP Makšķernieku Sadarbības Kauss2015” apzinās, ka piedalās par saviem līdzekļiem, ar savu aprīkojumu un apzinās visus riskus, kuri varētu rasties šajās secensībās. Dalībnieki, parakstot pieteikuma anketu, uzņemas pilnu atbildību par savu drošību un savu nodarījumu sacensību laikā kā arī apņemas necelt pretenzijas pret sacensību organizatoriem.

 1. Citi noteikumi.

Organizators ir tiesīgs pārcelt vai pārtraukt sacensības, ja veidojas bīstami laika apstākļi vai rodas citi objektīvi apstākļi, kas varētu apdraudēt sacensību dalībnieku drošību.

Protesti par sacensību norisi iesniedzami rakstiska iesnieguma formā kopā ar drošības naudu 50 EUR, kuru atgriež iesniedzējam protesta apmierināšnas gadījumā. Pretējā gadījumā drošības nauda paliek rīkotāja rīcībā.

 1. Sacensību organizatori.

 

Sacensības “MOSP Makšķernieku Sadarbības Kauss 2015” organizē biedrība “Makšķernieku Organizāciju Sadarbības Padome” sadarbībā ar biedrību “MB Carp collection”, atbalsta SIA “GOLD FISHING”, SIA “Normark” un

SIA “Ezergailis”(eholotes.lv).

 

Organizatori patur tiesības koriģēt šo nolikumu, ja tas nepieciešams dalībnieku drošības vai citu būtisku apstākļu risināšanai.

 

Galvenais tiesnesis: M. Bērziņš

 

Dalībnieku tiesneši: V. Karpenkovs, M. Balodis

 

Nolikumu apstiprinājusi MOSP valde 23.09.2015. Rīgā.

 

Uzziņas un jautājumi pa tel. 29415814, Mārtiņš Balodis.

One Response to “MOSP makšķernieku sadarbības kauss 2015”

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Ķer bet ievēro!
MOSP valdes locekļi
MĀRTIŅŠ BALODIS Jautāt | Atbildes
ANDRIS GRĪNBERGS Jautāt | Atbildes
MĀRIS OLTE
Jautāt | Atbildes
MIERVALDIS BĒRZIŅŠ
Jautāt | Atbildes
OJĀRS BEĶERIS Jautāt | Atbildes
Kalendārs
marts 2019
M T W T F S S
« Dec    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031