plakats

NOLIKUMS

1.Sacensību mērķis.

Popularizēt un attīstīt makšķerēšanas sportu, informēt Latvijas makšķerniekus par to iespējām sabiedrisko darbu sfērā un sniegt noderīgu informāciju sacensību dalībniekiem, saliedēt Latvijas makšķerniekus.

2. Laiks un vieta.
Sacensības notiek 2014. gada 11. un 12. oktobrī, Vallē, privātā ūdenstilpnē ar privātiem zivju resursiem. Precīzāka informācija par sacensību vietu:

http://www.makskerniekuparadize.lv/karte

3. Sacensību dalībnieki.

Maksimālais dalībnieku skaits ir noteikts 50 dalībnieku. Sacensības notiek individuālā ieskaitē.

4. Dalības maksa.

Dalības maksa noteikta 40 EUR apmērā. Dalības maksa ietver makšķerēšanas atļauju abām sacensību dienām, nakšņošanas izmaksas un gultas vietu katram dalībniekam labiekārtotā mājiņā ar ērtībām, dalību izglītojošā seminārā, ēdināšana abas dienas un zivju zupa otrās dienas sacensību noslēgumā. Dalības maksu organizators atgriež dalībniekam tikai tajā gadījumā, ja sacensības tiek atceltas organizatora vainas dēļ.

5. Dalībnieku reģistrācija.

Dalībnieku pieteikuma reģistrācijas priekšnoteikums ir aizpildīts, izdrukāts, parakstīts pieteikums uz e-pastu: m.o.s.p@inbox.lv un apmaksāta dalības maksa uz kontu: LV51RIKO0002013124189, saņēmējs – Biedrība “MB Carp collection Latvia”, maksājuma mērķis – par dalību MOSP kausā 2014, “Vārds, Uzvārds”

Dalībnieka pieteikumu akceptē tikai pēc šo priekšnoteikumu izpildes. Reģistrācija notiek pēc pirmās rokas principa. Dalībnieku saraksts tiks aktualizēts reizi nedēļā, MOSP mājās lapā, sadaļā “MOSP kauss 2014”.

Dalībnieku reģistrācijas pabeigšana un dalības numura saņemšana sacensībām notiks 11.oktobrī no plkst. 6.00 līdz 8.00, pie ūdenstilpnes Makšķernieku Paradīzē, Vallē, sekojiet norādēm. Dalībniekiem jāierodas ar aizpildītu un parakstītu dalības pieteikumu dalības numura saņemšanai.

Pietekikumu var lejuplādēt šeit: http://failiem.lv/u/lbkuodp

6. Sacensību norise.

6.00 – 8.00 Dalībnieku reģistrācijas pabeigšana, numuru izsniegšana, brokastis, kafija.

8.00 dalībnieku reģistrācijas beigas.

8.15 – Dalībnieku parāde, kolektīvais foto un starta zonu izloze.

8.30 – Dalībnieku un tiesnešu došanās uz starta zonām, sagatavošanās startam

9.00 – sacensību 1. dienas starts. Starts un zonu maiņa notiks pēc vienota signāla.

15.00 – sacensību 1. dienas finišs. Sapulcēšanās uz pusdienām, pusdienas no 15.30 līdz 16.15.

16.00 – 1. dienas rezultātu paziņošana.

16.30 – 20.30 MOSP seminārs par makšķerēšanas tēmām. Vakariņu galds.

20.30 – Diskusijas par makšķernieku sadarbības tēmām.

  1. diena.

6.30 brokastis

7.15 Dalībniekiem jābūt gataviem tajās pašās zonā, kurās startēja 1. dienā.

7.30 sacensību starts,

13.30 sacensību finišs.

13.45 Zivju zupa J

14.30 rezultātu izziņošana.

15.00 apbalvošana un dalībnieku loterija.

7. Sacensību noteikumi.

Sacensības notiek spiningošanas disciplīnā atbilstoši sacensību rīkotāja noteikumiem, par pamatu izmantojot Makšķerēšanas noteikumus.

Papildus noteikumi – Katrs sacensību dalībnieks vienlaicīgi drīkst lietot tikai vienu makšķerēšanas rīku aprīkotu ar vienu mākslīgo ēsmu, maksimālais āķu skaits – 2 āķi(ja vien māneklim rūpnieciski nav paredzēti 3 āķi, uzrauga tiesnesis). Ja dalībnieks uz vienas ēsmas noķer divas zivis, tad mērīta ieskaitei tiek mazākā no noķertajām. Maksimālais aprīkoto spiningu skaits, kurus dalībnieks drīkst lietot vienas sacensību dienas laikā ir 2 spininga kāti. Par inventāra drošību sacensību laikā atbild sacensību dalībnieks.

Katram sacensību dalībniekam ir jānodrošinās ar uztveramo tīkliņu zivju izcelšanai no ūdens. Gafa izmantošana aizliegta. Visas zivis ir saudzīgi jāatbrīvo no āķa, jānomēra un jāatlaiž(izņemot līdakas un samus).

Sacensību protokolā tiesnesis ieraksta zivs sugu, noķeršanas laiku un garumu pilnos centimetros, par katru zivi izsniedzot dalībniekam apliecinājumu. Mērierīces zivju mērīšanai nodrošina sacensību organizators. Dalībnieka rezultātu veido 5 lielāko zivju garumu kvadrātu summa. Sacensību rezultātā tiks ieskaitītas tiks visas plēsīgās zivis(Sams, Līdaka, Asaris, zandarts), arī tās, kuras nav sasniegušas Makšķerēšanas Noteikumos noteikto minimālo izmēru.

Dalībniekiem jāņem vērā ūdenstilpnes specifika, proti, ka ūdenstilpnē dzīvo daudz lielu karpu. Šai sakarā tiesneši pievērsīs uzmanību sakarā ar zivju aizciršanas gadījumiem.

Aizcirstās zivis netiks ieskaitītas(ja vien āķis nav ieķēries zivs galvas rajonā tādā veidā, kas nerada šaubas par aizciršanas paņēmiena izmantošanu, zivs ieskaitīšanu izlemj tiesnesis). Šī iemesla pēc organizatori lūdz dalībniekus izvairīties no tādu rīku un spiningošanas paņēmienu lietošanas, kuri ir ar augstu aizciršanas efektivitāti, piem. džerki.

Aizliegts atlaist visas sacensībās noķertās līdakas un samus bez skaita un izmēra ierobežojuma(šīs zivis drīkst paturēt lomos prom vešanai), pārējās zivis atlaiž nekavējoties pēc nomērīšanas.

Sacensības notiek 2 dienās, 10 tūrēs, katra no tūrēm būs vienu stundu gara. Ūdenstilpne būs sadalīta piecās zonās. Sacensību dalībnieki mainīs zonu katrā tūrē. Starp tūrēm būs 15 min. pārtraukumi zonu maiņai. Zonu maiņu vadīs zonu tiesneši pēc kopīga signāla. Zonas būs sadalītas sektoros, sektoru skaits pārsniegs dalībnieku skaitu zonā, sektoru izvēles izloze notiks 10 min. pirms zonu maiņas laika. Ieiešana zonā būs pēc tiesnešu signāla, ar 20 sekunžu intervālu. Tūres laikā drīkst mainīt sektorus vienas zonas ietvaros, bet vienā sektorā vienlaicīgi drīkst spiningot ne vairāk kā viens sacensību dalībnieks. Spiningojot aizliegts mest mānekli blakus sektorā. Gadījumā, ja pieķērusies zivs iet blakus sektorā, tad dalībniekiem jāizturas savstarpēji izpalīdzīgi un iespēju robežās jāpalīdz izvadīt un uztvert zivi, šādas zivis ieskaita rezultātā.

Ūdenī iebrist aizliegts. Aizliegts uzkāpt uz slūžu konstrukcijām, spiningot atļauts tikai no krasta.

Par pirmo noteikumu pārkāpumu dalībnieks saņem dzelteno kartiņu. Par otro pārkāpumu tiesnesis aptur dalībnieka startu tūrē. Trešā pārkāpuma gadījumā dalībnieks tiks izslēgts no sacensībām.

8. Apbalvošana.

Sacensību organizatori apbalvos pirmās trīs vietas individuālā vērtējumā summējot divās dienās iegūto punktu summas.

Mantiskās balvas nodrošina SIA “GOLD FISHING” un biedrība “Makšķernieku organizāciju sadarbības padome”. Pirmās trīs vietas balvās saņems St. Croix, Pontoon21 un Megabass spiningus. Lielākās zivs nominācijās tiks apbalvoti lielākā asara, līdakas, zandarta un sama nominācijās ar Pontoon21 un Megabass vobleru komplektiem. Starp visiem sacensību dalībniekiem tiks izlozēta dāvanu karte 100 EUR vērtībā kvalitatīvo St. Croix, Pontoon21 un Megabass izstrādājumu iegādei SIA GOLD FISHING veikalā Prūšu ielā 25, Rīgā.

Organizatori ar speciālo balvu apbalvos arī spēcīgāko makšķernieku biedrību, kuras rezultātu veidos 3 labāko startējušo biedru kopējo punktu summa. Vērtētas tiks arī tās biedrības, kurās būs mazāks startējušo skaits.

9. Drošība un atbildība.

Katrs dalībnieks piesakoties dalībai “MOSP kauss 2014” apzinās, ka piedalās par saviem līdzekļiem, ar savu aprīkojumu un apzinās visus riskus, kuri varētu rasties šajās secensībās. Dalībnieki, parakstot pieteikuma anketu, uzņemas pilnu atbildību par savu drošību un savu nodarījumu sacensību laikā kā arī apņemas necelt pretenzijas pret sacensību organizatoriem.

10. Citi noteikumi.

Organizators ir tiesīgs pārcelt vai pārtraukt sacensības, ja veidojas bīstami laika apstākļi vai rodas citi objektīvi apstākļi, kas varētu apdraudēt sacensību dalībnieku drošību.

Protesti par sacensību norisi iesniedzami ratiska iesnieguma formā kopā ar drošības naudu 50 EUR, kuru atgriež iesniedzējam protesta apmierināšnas gadījumā. Pretējā gadījumā drošības nauda paliek rīkotāja rīcībā.

11. Sacensību organizatori.

Sacensības organizē biedrība “Makšķernieku Organizāciju Sadarbības Padome” sadarbībā ar biedrību “MB Carp collection”, atbalsta SIA “GOLD FISHING”.

Organizatori patur tiesības koriģēt šo nolikumu, ja tas nepieciešams dalībnieku drošības vai citu būtisku apstākļu risināšanai.

 

Sacensību galvenais tiesnesis: M. Balodis tel. 29415814

Dalībnieku tiesnesis: V. Karpenkovs, SIA GOLD FISHING

Nolikumu apstiprinājusi MOSP valde 27.08.2014. Rīgā.

SIF_EEZ_graf_el

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Ķer bet ievēro!
MOSP valdes locekļi
MĀRTIŅŠ BALODIS Jautāt | Atbildes
ANDRIS GRĪNBERGS Jautāt | Atbildes
MĀRIS OLTE
Jautāt | Atbildes
MIERVALDIS BĒRZIŅŠ
Jautāt | Atbildes
OJĀRS BEĶERIS Jautāt | Atbildes
Kalendārs
jūlijs 2019
M T W T F S S
« Dec    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031